Valkenburg centrumplan
Centrumplan
Contact Print pagina

Valkenburg aan de Geul investeert in de toekomst

Het centrumplan is gebaseerd op een duidelijke visie op de toekomst van onze gemeente. Het is een samenhangend plan dat inspeelt op de sterke punten die Valkenburg aan de Geul te bieden heeft. Valkenburg aan de Geul kan het zich namelijk niet permitteren om in deze economisch en financieel moeilijke tijden te blijven stilstaan. Het is noodzakelijk dat er keuzes gemaakt worden. Momenteel heeft onze gemeente te maken met een lage hotelbezetting, relatief hoge werkloosheid en verloedering. Door te investeren in onze sterke punten, kunnen we Valkenburg aan de Geul opnieuw op de kaart zetten. Ook de provincie Limburg onderschrijft het streven van het centrumplan en heeft daarom 7,5 miljoen euro voor het plan ter beschikking gesteld.

Drie sporen

Maar wat zijn nu die speerpunten waar het centrumplan zich op richt? Het centrumplan spitst zich toe op drie sporen:

  • Valkenburg als historische vestingstad met de enige hoogteburcht van Nederland;
  • de beleving van het Geuleiland (het gebied tussen de twee Geularmen) en de verbinding met de groene vleugels (de natuur);
  • de uitbouw van Valkenburg als winkelstad.

Door op deze zaken te focussen, krijgt Valkenburg aan de Geul een aantrekkelijk centrum als impuls voor de toeristenindustrie, de middenstand, de horeca en de werkgelegenheid. Naar verwachting zal het centrumplan 170 miljoen euro aan investeringen opbrengen. En dit heeft ook zijn weerslag op de kleine kernen in de gemeente. Zij profiteren hiervan mee!

Meer gedetailleerde informatie over de deelplannen van het centrumplan vindt u hier.

Samen aan de slag

Investeren in de toekomst van Valkenburg aan de Geul is niet alleen een taak van het gemeentebestuur. Investeren in de toekomst vraagt investeren in elkaar: gemeente, inwoners en ondernemers. Samen tillen we Valkenburg aan de Geul naar een hoger niveau. Als gemeente roepen we U op niet werkloos aan de kant te blijven staan. Graag slaan we met u de handen in elkaar.

Wilt u in contact komen met de gemeente Valkenburg aan de Geul over het centrumplan? Klik dan hier.

Alle documentatie omtrent het centrumplan vindt u hier.