Valkenburg centrumplan
Centrumplan Valkenburg
Contact Print pagina
Informatie werkzaamheden centrumplan 10 - 14 september 2018

 • Herinrichting Molenstraat en Walramplein
 • Toelichting op planning Walramplein en Molenstraat door aannemer Krinkels
 • Parkeren Walramplein tijdens uitvoering van de werkzaamheden: rijbanen vrijhouden!
 • Werkzaamheden week 10 – 14 september
 • Werkzaamheden nutsbedrijven Walramplein / Molenstraat
 • Glas- en textielbakken worden op termijn verplaatst naar Berkelplein
 • U kunt de plannen voor Walramplein en Molenstraat online bekijken
 • Vergunninghouders "Centrum" mogen parkeren op Berkelplein
  • Dit geldt ook voor gasten van vergunninghouders (digitale bezoekersvergunning)
 • Aanbieden huisvuil Walramplein (plastic, restafval en GFT)
  • Het huisvuil a.u.b. uiterlijk 7:30uur buiten zetten
 • Aanspreekpunt werkzaamheden
 • Bouwrijp maken locaties Croix de Bourgogne en 2 dependances
  • Maandag 10-9 worden geen werkzaamheden uitgevoerd i.v.m. de weekmarkt.
 • Geulbrug Molentak tijdelijk gestremd voor gemotoriseerd verkeer
 • Straatwerk volgt graafwerk
 • Werkzaamheden cameratoezicht en openbare verlichting worden gecombineerd
 • Materiaaldepot aannemer A. Hak
 • Woningbouw op het Villa Via Nova terrein
 • Huidig gebruik als parkeerterrein wordt beëindigd per 10 september 2018
  • De gemeente heeft inmiddels tekstborden geplaatst dat van 10-09-2018 er geen mogelijkheid tot parkeren meer is op Villa via Nova.
 • Bodemsanering Villa Via Nova terrein
 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Werkzaamheden Janssen grondverzet BV
 • Vooropnames woningen rondom Parkeerterrein Villa Via Nova

Werkzaamheden Valkenburg Centrum 10 - 14 september.pdf (93,5 KB)