Valkenburg centrumplan
Centrumplan Valkenburg
Contact Print pagina
Informatie werkzaamheden centrumplan 6 - 10 juni 2017

 

 • Algemene info werkzaamheden 6-10 juni
 • Aankondiging werkzaamheden Hurks, Aan de Kei: afkitten voegen natuursteen, vanaf 6 juni
 • Aankondiging afwerking mergel Aan de Kei (week 23-25, vanaf 6 juni)
 • Betonvervuiling lijngoot Irmengardpassage: schoonmaak vanaf 12 juni
 • Planning en werkwijze overnemen huisaansluitingen
 • Afpersen binnenleidingen: bij lekkage is eigenaar verantwoordelijk voor herstel
 • Plan van aanpak huisaansluitingen n.a.v. schouw panden Grendelplein
 • Informatie reconstructie Walramplein & Molenstraat
 • Stand van zaken voorbereidende werkzaamheden Walramplein / Berkelpein
 • Planning reconstructie infrastructuur Walramplein/Molenstraat: start na de bouwvak
 • Aanvraag omgevingsvergunningen Hotel Croix de Bourgogne en dependance ingediend
 • Croix de Bourgogne: kabels en leidingen
 • Twee bomen Dr. Erensstraat tijdelijk opgeslagen in depot

 

Werkzaamheden Valkenburg Centrum 6 - 10 juni.pdf (52,87 KB)

 
Start herbouw Hotel Croix de Bourgogne

Start herbouw Hotel Croix de Bourgogne met dependances in april 2017

2Rocks uit Hilversum, initiatiefnemer en ontwikkelaar van de nieuwbouwplannen voor Hotel Croix de Bourgogne en dependances op het Theodoor Dorrenplein, heeft bij gemeente Valkenburg aan de Geul de uitgewerkte plannen gepresenteerd. Het plan combineert de herbouw van het oorspronkelijke hotel in traditionele mergel,  met de bouw van twee hedendaagse dependances (Theodoor en Louis) in een innovatief mergelmateriaal.

Lees meer...